Ballina / Konkurse

Konkurse

Konkurs për Infermier në NjShB në Gjilan

 • Shkarko

  Konkursi-Infermier NJSHB-Gjilan.pdf

Rezultatet e konkursit për pozitën Mjek në DShB Gërdovc

 • Shkarko

  Rezultatet e konkursit për pozitën Mjek në DShB Gërdovc.pdf

Konkurs për Shkollim Specialistik

Linku për aplikim:

https://rsh.rks-gov.net/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Rezultatet përfundimtare për pozitën e punës- Infermier në NjShB në Gjilan

Konkurs - Zyrtar për multimedia dhe dizajnues i ueb-faqes

 • Shkarko

  Konkurs - Zyrtar për multimedia dhe dizajnues i ueb-faqes.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për poziten e punës Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për poziten e punës Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë.pdf

Lista përrfundimtare për pozitën Zyrtar i lartë i shëndetit të nënës dhe fëmiut

 • Shkarko

  Lista përrfundimtare për poziten Zyrtar i lartë i shëndetit të nënës dhe fëmiut.pdf

Lista përrfundimtare për pozitën Zyrtar i lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësise Familjare

 • Shkarko

  Lista përrfundimtare për poziten Zyrtar i lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësise Familjare.pdf

Lista përfundimtare kandidatëve për pozitën e punës për pozitën e punës Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

 • Shkarko

  Lista përfundimtare kandidatëve për pozitën e punës për pozitën e punës Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave.pdf

Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës- Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik në Shëndetësi

 • Shkarko

  Lista përfundimtare të kandidatëve për pozitën e punës- Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik në Shëndetësi.pdf

Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës Drejtor i Departamentit Ligjor

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës Drejtor i Departamentit Ligjor.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidateve për poziten asistent në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e velëresimit të kandidateve për poziten asistent në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për asistent në DFSHP

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për asistent në DFSHP.pdf

Lista me kandidatët fitues pas zbatimit të vendimit të KPMSHCK, Specialist të Shëndetësisë-Mjekësisë

 • Shkarko

  Njoftim- Lista me kandidatët fitues pas zbatimit të vendimit të KPMSHCK, Specialist të Shëndetësisë-Mjekësisë.pdf

Konkursi për pozitën Mjek në Njësinë Shëndetësore të Burgut në Gerdovc

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Mjek në Njësinë Shëndetësore të Burgut në Gerdovc.pdf

Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror

 • Shkarko

  Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror.pdf

Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave

 • Shkarko

  Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave.pdf

Publikimi i rezultateve të konkursit-Punëtor teknik

 • Shkarko

  Publikimi i rezultateve të konkursit-Punëtor teknik.pdf

Publikimi i rezultateve - Recepcionist

 • Shkarko

  Publikimi i rezultateve - Recepcionist.pdf

Konkurs për pozitën Infermier NjShB-DShB Gjilan

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Infermier NjShB-DShB Gjilan.pdf

Vendim për anulimin e konkurseve për DSISh

 • Shkarko

  Vendim për anulim të konkursit.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Planifikimit Strategjik Shëndetësor

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik Shëndetësor.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Mbikëqyrjes së Funksionimit Operativ të SISh

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Mbikëqyrjes së Funksionimit Operativ të SISh.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Farmacisë

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë.pdf

Rezultatet përfundimtare të konkursit për specializantë

 • Shkarko

  Rezultatet përfundimtare të konkursit për specializantë.pdf