Ballina / Vendime

Vendime

Aprovohet Plani veprimit për vetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në Kujdesin Dytësor Shëndetësor- 2024

 • Shkarko

  Aprovohet Plani veprimit përvetë-menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në Kujdesin Dytësor Shndetësor- 2024.pdf

Vendim- Udhëzuesi për zbatimin e programit psikosocial me aktivitete okupuese për trajtimin e rasteve me probleme të shëndetit mendor në burgje

 • Shkarko

  Vendim- Aprovimi i Udhëzuesit për zbatimin e programit psikosocial me aktivitete okupuese për trajtimin e rasteve me probleme të shëndetit mendor në burgje.pdf

Vendim- Aprovimi i PV për pilotimin e sistemit të referimit elektronik nga Kujdesi Parësor Shëndetësor Kujdesi Dytësor Shëndetësor 2024

 • Shkarko

  Vendim- Aprovimi i PV për pilotimin e sistemit të referimit elektronik nga Kujdesi Parësor Shëndetësor Kujdesi Dytësor Shëndetësor 2024.pdf

Aprovohet Plani veprimit për sistemin e Menaxhimit të cilësisë në tre nivelet e Kujdesit Shëndetësor 2024-2026

 • Shkarko

  Aprovohet Plani veprimit për sistemin e Menaxhimit të cilësisë në tre nivelet e Kujdesit Shëndetësor 2024-2026.pdf

Lista Esenciale e Barnave 06 Nëntor 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

 • Shkarko

  Lista Esenciale e Barnave 06 Nëntor 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Lista Esenciale e Barnave 12 Tetor 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

 • Shkarko

  Lista Esenciale e Barnave 12 Tetor 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike

 • Shkarko

  Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për Qasje në Dokumente Publike.pdf

Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale

 • Shkarko

  Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për mbrojtjen e te dhenave personale.pdf

Lista Esenciale e Barnave 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

 • Shkarko

  Lista Esenciale e Barnave 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Raporti i konsultimeve për LBE 2023

 • Shkarko

  Raporti i konsultimeve për LBE 2023.pdf

Lista e Barnave Esenciale 2023 (Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë)

 • Shkarko

  Lista e Barnave Esenciale 2023 (Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë).pdf

Vendim Nr. 54-14.pdf; Vazhdimi i afatit për Qarkulluesit e licencuar me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

 

Shkarko

Vendim Nr. 54-14.pdf; Vazhdimi i afatit për Qarkulluesit e licencuar me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale50160914.6735.pdf

05-7105 Vendimi per barazvlerësim të përvojës së punës me stazhin themelor

 

Shkarko

05-7105 Vendimi per barazvlerësim të përvojës së punës me stazhin themelor50053307.6978.pdf

Validiteti I licencave të profesionistëve shëndetësor deri 30.06.2017

 

Shkarko

Validiteti I licencave të profesionistëve shëndetësor deri 30.06.201750008731.3331.pdf