Ballina / Vendime

Vendime

Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për Qasje në Dokumente Publike

 • Shkarko

  Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për Qasje në Dokumente Publike.pdf

Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale

 • Shkarko

  Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për mbrojtjen e te dhenave personale.pdf

Lista Esenciale e Barnave 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

 • Shkarko

  Lista Esenciale e Barnave 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Raporti i konsultimeve për LBE 2023

 • Shkarko

  Raporti i konsultimeve për LBE 2023.pdf

Lista e Barnave Esenciale 2023 (Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë)

 • Shkarko

  Lista e Barnave Esenciale 2023 (Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë).pdf

Vendim Nr. 54-14.pdf; Vazhdimi i afatit për Qarkulluesit e licencuar me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

 

Shkarko

Vendim Nr. 54-14.pdf; Vazhdimi i afatit për Qarkulluesit e licencuar me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale50160914.6735.pdf

05-7105 Vendimi per barazvlerësim të përvojës së punës me stazhin themelor

 

Shkarko

05-7105 Vendimi per barazvlerësim të përvojës së punës me stazhin themelor50053307.6978.pdf

Validiteti I licencave të profesionistëve shëndetësor deri 30.06.2017

 

Shkarko

Validiteti I licencave të profesionistëve shëndetësor deri 30.06.201750008731.3331.pdf