Prezantohet projekti KSV-022 i Qeverisë së Luksemburgut për mbështetjen e shëndetësisë në Kosovë

Publication Image

Sot para Ministrit të Shëndetësisë Dr. Arben Vitia dhe Sekretarit të Përgjithshëm Dr. Naim Bardiqi, në prezencë të Ambasadorit të Luksemburgut në Kosovë z. Eric Dietz, ekipi i ekspertëve të angazhuar nga LUX-Dev u prezantua propozimi për projektin “KSV-022 Project (2023-2025)” që pritet të mbështesë Ministrinë e Shëndetësisë në tre vjetët e ardhshëm. Vlera e projektit do të jetë 6 milionë euro, i financuar nga Qeveria e Dukatës së Luksemburgut. Qëllimi i projektit do të jetë në ofrimin e kontributit për “Përmirësimin e qasjes në shërbimet cilësore të kujdesit shëndetësor për popullatën e përgjithshme”. Objektiva e projektit synon të përmirësoj cilësinë e shërbimeve shëndetësore përmes inovacionit dhe digjitalizimit. Rezultati i këtij projekti do të jetë themelimi i Qendrës së Dijes dhe Inovacionit për shërbime shëndetësore cilësore në Kosovë.