Puna e infermierëve është boshti i një sistemi të fortë dhe të qëndrueshëm të kujdesit shëndetësor

Publication Image

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Arben Vitia, mori pjesë sot në Simpoziumin e parë “Infermierët e bashkuar, një forcë për ndryshim”, i organizuar nga Oda e Infermierëve të Kosovës me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Infermierisë”.
Të pranishëm në këtë simpozium ishin: Kryetarja e Odës së Infermierëve të Kosovës, Znj. Nexhmije Gori dhe anëtar të tjerë të odës.
Me këtë rast, ministri Vitia falënderoi të pranishmit dhe theksoi se kjo ngjarje bashkon infermierët, mamitë dhe profesionistët tjerë të kujdesit shëndetësor për të shkëmbyer ide rreth zhvillimeve dhe përparimeve aktuale në fusha të cilat i përkasin në sferës së infermierisë.
“Puna e infermierëve është boshti i një sistemi të fortë dhe të qëndrueshëm të kujdesit shëndetësor me qëllim që t’i përgjigjet në mënyrë efektive sfidave dhe me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më efikase për të gjithë qytetarët”.
Po ashtu, Ministri Vitia theksoi se roli i infermierëve është jetik në qëndrueshmërinë e sistemit shëndetësorë.
“Për ne si Ministri e Shëndetësisë është obligim që në vazhdimësi të investojmë në edukimin infermieror, të trajtojnë me seriozitet mungesën në rritje të infermierisë, të ofrojnë mjedise praktike pozitive dhe shpërblim të përshtatshëm, të sigurojnë barazi gjinore dhe të përfshijnë infermierët në vendimmarrje në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor”, tha ministri Vitia.
Qëllimi për sistemet e suksesshme shëndetësore është që të jenë në gjendje për të përshtatur, të avancohen dhe të jenë adaptibile. Këto janë ndër konceptet themelore për ndërtimin, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e një sistemi shëndetësor.