Ballina / COVID-19

COVID-19

Statistikat e vaksinimit kundër COVID-19

Laboratorët e Licencuar për teste molekulare PCR dhe serologjike për SARS-COV2-COVID-19

  

Shkarko

Lista e përditësuare Laboratorëve të Licencuar për teste molekulare PCR dhe serologjike për SARS-COV2-COVID-1932454526.1427.doc

Komuna e Prishtinës

 

Shkarko

Komuna e Prishtinës32222206.8769.pdf

Komuna e Fushë Kosovës

 

Shkarko

Komuna e Fushë Kosovës32155178.59.pdf

Komuna e Gjakovës

 

Shkarko

Komuna e Gjakovës32036309.834.pdf

Komuna e Gjilanit

 

Shkarko

Komuna e Gjilanit31973103.5752.pdf

Komuna e Obiliqit

 

Shkarko

Komuna e Obiliqit31901404.0996.pdf

Komuna e Podujevës

 

Shkarko

Komuna e Podujevës31844611.4622.pdf

Komuna e Shtimës

 

Shkarko

Komuna e Shtimës31777003.0294.pdf

Vendimi i mbledhjes së 41 të Qeverisë

  

Shkarko

Vendimi i mbledhjes së 41 të Qeverisë31721338.2728.pdf

Vendimi i mbledhjes së 39 të Qeverisë së Kosovës

 

Shkarko

Vendimi i mbledhjes së 39 të Qeverisë së Kosovës31624357.8506.pdf

Qarkore informative rreth Covid-19

 

Shkarko

Qarkore informative rreth Covid-1931547448.2438.pdf

Udhëzuesi për maska

 

Shkarko

Udhëzuesi për maska31472411.7837.docx

Manual për parandalimin dhe luftimin e COVID-19

 

Shkarko

Manual për parandalimin dhe luftimin e COVID-1931181991.5388.pdf

Vendimi i Ministrit

 

Shkarko

Vendimi i Ministrit61185999.3292.doc