Ballina / Njoftime

Njoftime

Njoftim për specialistët

Luten specialistët nga lista e mëposhtme, që të vijnë në MSh tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrim të kontratave, nga data 30.01.2017 duke filluar në ora 09:00.Me vete duhet të kenë:Licencen e punës, Letërnjoftimin, Xhirollogarinë bankare, Gjithashtu tabela përmban edhe emrat me të dhënat e specialistëve në tërësi me komentet e përfshira edhe për specialistët e lëmive stomatologjike. Për këta specialistë të lëmive stomatologjike mbetet në perspektivë të bëhet zgjidhje!

Shkarko

Njoftim për specialistët48903034.6952.xlsx