Ballina / Njoftime

Njoftime

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 20.12.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 15.12.2023.docx

Procurement of- RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics

 • Shkarko

  Kërkesë për kuotim- Procurement of- RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 04.12.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 06.12.2023.docx

Kërkesë për koutim- Procurement of- RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics

 • Shkarko

  Kërkesë për koutim- Procurement of - RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics.docx

Njoftimi për dhënien e çmimit- Mri For Prizren – Additional Electrical Works And Supply With Power Generator

 • Shkarko

  Award Notice - MRI FOR PRIZREN – ADDITIONAL ELECTRICAL WORKS AND SUPPLY WITH POWER GENERATOR.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim i dt. 29.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim të licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë- 27.11.2023.docx

Kërkesë për Kuotim

 • Shkarko

  RFQ for FURNITURE FOR NIPH KOSOVO.docx

Kërkesë për shprehje të intersit- Ritender për punime shtesë i MRI-së në Prizren

 • Shkarko

  Additional works Prizren_MRI_retendering.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 22.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 15.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional- Inf. & mami te diplomuar, 14.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për indermieri dhe mami të diplomuar- 13.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 15.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Porofesional për mami dhe infermieri- 10.11.23.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e kandidatëve për provim të licencës- 07.11.2023.docx

Kërkesë për oferta-XK-MoH-374641-GO-RFQ Furnizim me inventar për IKShPK

 • Shkarko

  RFQ for FURNITURE FOR NIPH KOSOVO.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e kandidateve për provim- 08.11.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim i dt. 30.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 26.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 06 nëntor 2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 25.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 24.10.2023-Lista 2.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 24.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Inf. & mami te diplomuar 17.10.23.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për publikim dt. 16.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 16.10.2023.docx

Pyetjet për provim profesional

 • Shkarko

  PYETJET PËR PROVIM PROFESIONAL.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 12.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 06.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami 06.10.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Vleresimi i dok. te inf. mamive te diplomuar.docx

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Njoftim për kontratë- SPN - Gynecology and Urology clinic.pdf

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Njoftim për kontratë- Award Notice Public Administration Specialist.pdf

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Njoftim për kontratë- Award Notice Communications Specialist.pdf

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Njoftim pë kontratë- Award Notice Communications Assistant.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar 28.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për inermieri dhe mami të diplomuar- 03.10.2023.docx

Njoftim për Kontratë

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim provimi i dt. 20.09.2023, ora 8.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  4. Lista per publikim provimi i dt. 21.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  3. Lista per publikim provimi i dt. 20.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional data 22.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim i dt. 20.09.2023, ora 13.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim i dt. 20.09.2023, ora 10.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 21.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 19.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- Mjekë- 19.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për inf. & mami të diplomuar 19.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për kandidatët Mjekë - 18.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 18.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për kandidatët për laborant- 18.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 15.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për mami dhe infermieri- 14.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim me kerkesat ne plotesim.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  2. Lista per publikim provimi i dt. 13.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 12.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim profesional për infermieri dhe mami-14.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim provimi i dt. 13.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 11.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 07.09.2023.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_Communicable Diseases Surveillance and Early Warning System.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Upgrading module for electronic management.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Kosovo eHealth Feasibility Study Development.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Inf. & mami te diplomuar- 30.08.2023.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Architectural design and Supervision of civil works in 4 clinics.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 12_Patient Monitor.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 11_Intravascular ultrasound system.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 10_Digital Fluoroscopy System.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 9_Operating table (vascular surgery).pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 6_Spinal surgery table.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 4_3D fluoroscopy system.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 2_Neuroendoscope.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 1 _Neurosurgery fluorescence microscope, Neuronavigation system, Ultrasonic aspirator.pdf

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  SPN_Renovation in NIPH and opereting rooms in vascular surgury neurosurgery clinics.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 24.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e kandidateve për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi profesional për infermieri dhe mami- 14.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi profesional për infermieri dhe mami- 10.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 10.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për Infermieri dhe mami- 09.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami- 08.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami- 25.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Inf. & mami te diplomuar 08.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi i Profesional -31.07.23, ora 09.00.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 31.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 31.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional- 01.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 28.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 28.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional -26.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 20.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional- infermieri dhe mami të diplomuar - 19.07.23.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Kandidatët për provim për datë 12 korrik 2023 _.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 18.07.2023.docx

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Specific Procurement Notice_Ambulance for neonates.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional -11.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami te diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Creation of Zoning in the Primary Health Care.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Architectural design and Supervision of Renovation works in NIPH.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  SPN_Communicable Diseases Surveillance and Early Warning System.pdf

NJOFTIM NGA MSH PER IPSH LIDHUR ME SPECIALIZIMET

 • Shkarko

  Njoftim për Institucionet Private Shëndetësore lidhur me specializime.docx

Lista paraprake e OJQ-vë përfituese për mbështetje financiare

 • Shkarko

  Lista paraprake e OJQ-vë përfituese.pdf

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionistëve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë informon profesionistët shëndetësor se provimi i licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, do të mbahet me datë:  5,6,7,12,13,14,25 dhe 28 prill  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës48672287.6514.docx

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionisteve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë njofton kandidatët për provim të licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, se provimi i licencës do të mbahet  me datë: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 28, dhe 29  mars  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës49842140.7987.docx

Kërkesa për Shprehje të Interesit

Shkarko

Kërkesa për Shprehje të Interesit53001833.2632.docx

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36494091.5022.pdf

Njoftimi për Dhënje të Kontratës

Shkarko

Njoftimi për Dhënje të Kontratës36453374.6684.pdf

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36366388.7717.pdf