Ballina / Njoftime

Njoftime

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionistëve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë informon profesionistët shëndetësor se provimi i licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, do të mbahet me datë:  5,6,7,12,13,14,25 dhe 28 prill  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës48672287.6514.docx

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionisteve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë njofton kandidatët për provim të licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, se provimi i licencës do të mbahet  me datë: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 28, dhe 29  mars  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës49842140.7987.docx

Kërkesa për Shprehje të Interesit

Shkarko

Kërkesa për Shprehje të Interesit53001833.2632.docx

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36494091.5022.pdf

Njoftimi për Dhënje të Kontratës

Shkarko

Njoftimi për Dhënje të Kontratës36453374.6684.pdf

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36366388.7717.pdf