Ballina / Njoftime

Njoftime

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Formulari duhet të plotësohet nga vetë specializanti në mënyrë elektronike dhe të sjellet në Zyrën e BQShS në MSh.

Kliko për shkarkim: Formulari i të dhënave për specializantët vollunter -25 05 2018

Specializantët duhet të sjellin me vete edhe kopjet e ID personale dhe kopjen e xhirrollogarisë bankare.

Për vëmendjen tuaj: Mbështetja financiare do të bëhet konform dispozitave ligjore në fuqi, vetëm për specializantët që nuk kanë të hyra nga burime të tjera.

Shkarko

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER48643205.4907.doc

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit

 

Shkarko

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit48303453.488.pdf

PSO Menagjim i insulinave

 

Shkarko

PSO Menagjim i insulinave48023496.3082.pdf