Ballina / Strategjitë

Strategjitë

Doracaku i M&V te SSSH 2017-2021

 

Shkarko

Doracaku i M&V te SSSH 2017-202156449492.365.pdf

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë (2017 – 2021)

  

Shkarko

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë (2017 – 2021)54528803.4504.pdf