Ballina / Strategjitë

Strategjitë

PLANI STRATEGJIK PËR SHËNDETIN E NËNËS, FËMIJËS DHE SHËNDETIN RIPRODHUES

  

Shkarko

PLANI STRATEGJIK PËR SHËNDETIN E NËNËS, FËMIJËS DHE SHËNDETIN RIPRODHUES55565361.4378.pdf

PLANI I VEPRIMIT PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE SPITALORE 2020-2021

  

Shkarko

PLANI I VEPRIMIT PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE SPITALORE 2020-202154592138.5005.pdf

PLANI I VEPRIMIT PËR SHËNDET MENDOR GJATË DHE PAS PANDEMISË COVID-19

 

Shkarko

PLANI I VEPRIMIT PËR SHËNDET MENDOR GJATË DHE PAS PANDEMISË COVID-1953522633.2369.pdf