Ballina / Strategjitë

Strategjitë

HIV Acion Plan

TB Action Plan

Plani i Veprimit për HIV 2022-2024

  • Shkarko

    Plani i Veprimit për HIV 2022-2024.pdf

Plani i Veprimit për TB

Shkarko

Plani i Veprimit për TB51753778.9835.docx

Plani i Veprimit i Shëndetit Mendor pas Pandemisë COVID-19

Shkarko

Plani i Veprimit i Shëndetit Mendor pas Pandemisë COVID-1951231267.8293.docx

Planit për përcaktimin e kritereve për regjistrin e banorëve për KPSh

Shkarko

Planit për përcaktimin e kritereve për regjistrin e banorëve për KPSh50967589.6513.pdf

Plani për Semundjet Ngjitese

Shkarko

Plani për Semundjet Ngjitese50657633.6715.docx

Plani për FAM- Citogjenetike

Shkarko

Plani për FAM- Citogjenetike50469660.8989.docx

Plani i Vaksinimit

Shkarko

Plani i Vaksinimit50283477.1541.docx

Plani i Veprimit për STROKE- 2022-2025

Shkarko

Plani i Veprimit për STROKE- 2022-202550065916.9132.docx