Ballina / Raportet

Raportet

Kosovo eHealth Feasibility Study Development

 • Shkarko

  Final Report- Kosovo eHealth Feasibility Study Development.pdf

Zhvillimi i studimit të Fizibilitetit për eHealth në Kosovë

 • Shkarko

  Raporti Final- Zhvillimi i studimit të Fizibilitetit për eHealth në Kosovë.pdf

Raporti mujor i Pranimeve dhe Pagesave Gusht_2023

 • Shkarko

  Raporti mujor i Pranimeve dhe Pagesave Gusht_2023.xlsx

Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Korrik 2023

 • Shkarko

  Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Korrik 2023.xlsx

6. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Qershor 2023

 • Shkarko

  6. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Qershor 2023.xlsx

5. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Maj 2023

 • Shkarko

  5. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Maj 2023.xlsx

4. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar - Prill 2023

 • Shkarko

  4. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar - Prill 2023.xlsx

3. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Mars 2023

 • Shkarko

  3. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Mars 2023.xlsx

2. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Shkurt 2023

 • Shkarko

  2. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar-Shkurt 2023.xlsx

1. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar 2023

 • Shkarko

  1. Raporti i Pagesave dhe Pranimeve për periudhen Janar 2023.xlsx

Plani i punës i Ministrisë së Shëndetësisë 2023

 • Shkarko

  Plani i punës i Ministrisë së Shëndetësisë 2023.pdf

Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2022

 • Shkarko

  Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare të MSh-së për vitin 2022.pdf

Strategic Risk Assessment Results

 • Shkarko

  Strategic Risk Assessment Results - eng.pdf

Rezultatet e Vlerësimit Strategjik të Rreziqeve në Kosovë

 • Shkarko

  Rezultatet e Vlerësimit Strategjik të Rreziqeve në Kosovë .pdf

Raporti vjetor i ankesave viti 2022

 • Shkarko

  Raporti vjetor i ankesave viti 2022.docx

PASQYRAT VJETORE FINANCIARE 2022

 • Shkarko

  PASQYRAT VJETORE FINANCIARE 2022.docx

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026

 • Shkarko

  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026- Ministria e Shëndetësisë.pdf

Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për MSh-2021

 • Shkarko

  Ministria-e-Shëndetesise_Plani-i-Veprimit-2021.pdf

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140336815.9939.DOCX

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140087492.5091.DOCX

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 2021

Shkarko

Raporti i llogarive kombëtare të shëndetësisë 202140011277.0719.docx

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 2021

 

Shkarko

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 202154534145.0008.pdf

Planifikimi Perfundimtar i Prokurimit_206_MSH_2022

 

Shkarko

Planifikimi Perfundimtar i Prokurimit_206_MSH_202254457080.4251.pdf

Takimi i 3-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 3-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954416110.5633.pdf

Takimi i 4-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 4-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954367843.3757.pdf

Takimi i 5-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 5-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1954288968.0983.pdf

Takimi i 6-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 6-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1953963462.1465.pdf

Takimi i 7-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-19

 

Shkarko

Takimi i 7-të i Bordit Këshillëdhënës për Covid-1953851772.1366.pdf

Raporti i 8-të i Bordit Këshilldhënës për Covid-19

 

Shkarko

Raporti i 8-të i Bordit Këshilldhënës për Covid-1953781200.0115.docx

SHQIP – Raporti NHA 2020

 

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 202053682121.366.pdf

ENG – Raporti NHA 2020

 

Shkarko

ENG – Raporti NHA 202053574044.8295.pdf

SHQIP – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 201953486890.9041.docx

SRB – Raporti NHA 2020

 

Shkarko

SRB – Raporti NHA 202053416842.6201.pdf

ENG – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

ENG – Raporti NHA 201953333912.6474.docx

SRB – Raporti NHA 2019

 

Shkarko

SRB – Raporti NHA 201953197135.4091.docx

SHQIP – Raporti NHA 2018 – 11 Korrik 2021 – Final me Aneksin 1

  

Shkarko

SHQIP – Raporti NHA 2018 – 11 Korrik 2021 – Final me Aneksin 153082505.0505.docx

SRB – Raport NHA 2018 – 11 07 2021 – Final & Aneks 1

 

Shkarko

SRB – Raport NHA 2018 – 11 07 2021 – Final & Aneks 152953152.5746.docx

ENG – NHA Report 2018 – 11 July 2021 – Final with Annex 1

 

Shkarko

ENG – NHA Report 2018 – 11 July 2021 – Final with Annex 152883687.133.docx

Raporti vjetor i ankesave 2021

   

Shkarko

Raporti vjetor i ankesave 202152816433.7361.docx

Raporti për NHA – 1.1 Serbisht

 

Shkarko

Raporti për NHA – 1.1 Serbisht52636699.0238.docx

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -SHQIP

 

Shkarko

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -SHQIP52545895.7108.docx

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -Anglisht

 

Shkarko

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 -Anglisht52473719.1307.docx

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 – Serbisht

 

Shkarko

Ndryshimet në Raportin NHA 2017 1.1 – Serbisht52424566.0792.docx

Raporti për NHA – SHQIP

 

Shkarko

Raporti për NHA – SHQIP52326661.0726.pdf

Raporti për NHA – srb

 

Shkarko

Raporti për NHA – srb52231969.2379.pdf

Raporti për NHA – ENG

 

Shkarko

Raporti për NHA – ENG52070994.0793.pdf

Raporti i Planit te Integritetit Institucional

 

Shkarko

Raporti i Planit te Integritetit Institucional51950043.9996.doc

Raporti Vjetor 2018

 

Shkarko

Raporti Vjetor 201851700150.3196.pdf