Ballina / Konkurse

Konkurse

Rezultatet për pozitën e punës- Infermier në NjShB në Gjilan

 • Shkarko

  Vendimi i rezultateve përfundimtare për pozitën e punës- Infermier në NjShB në Gjilan.pdf

Konkurs për pozitën Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit.pdf

Konkurs për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit.pdf

Konkurs për pozitën Drejtor i DZhSSh

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Drejtor i DZhSSh.pdf

Konkurs për pozitën Zyrtar i lartë për Planifikim Strategjik

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Zyrtar i lartë për Planifikim Strategjik.pdf

Rezultatet përfundimtare për vlerësimin e kandidatëve për pozitën Zyrtar për Multimedia dhe Dizajnues i Web faqës

 • Shkarko

  Rezultatet përfundimtare për vlerësimin e kandidatëve për pozitën Zyrtar për Multimedia dhe Dizajnues i Web faqës.pdf

Konkurs për pozitën asistent në Departamentin për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën asistent në DIEKP.pdf

Konkurs për Zyrtar të lartë për shëndetësi

Konkurs për Infermier në NjShB në Gjilan

 • Shkarko

  Konkursi-Infermier NJSHB-Gjilan.pdf

Rezultatet e konkursit për pozitën Mjek në DShB Gërdovc

 • Shkarko

  Rezultatet e konkursit për pozitën Mjek në DShB Gërdovc.pdf

Konkurs për Shkollim Specialistik

Linku për aplikim:

https://rsh.rks-gov.net/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Rezultatet përfundimtare për pozitën e punës- Infermier në NjShB në Gjilan

Konkurs - Zyrtar për multimedia dhe dizajnues i ueb-faqes

 • Shkarko

  Konkurs - Zyrtar për multimedia dhe dizajnues i ueb-faqes.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për poziten e punës Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për pozitën e punës Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për poziten e punës Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë.pdf

Lista përrfundimtare për pozitën Zyrtar i lartë i shëndetit të nënës dhe fëmiut

 • Shkarko

  Lista përrfundimtare për poziten Zyrtar i lartë i shëndetit të nënës dhe fëmiut.pdf

Lista përrfundimtare për pozitën Zyrtar i lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësise Familjare

 • Shkarko

  Lista përrfundimtare për poziten Zyrtar i lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësise Familjare.pdf

Lista përfundimtare kandidatëve për pozitën e punës për pozitën e punës Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

 • Shkarko

  Lista përfundimtare kandidatëve për pozitën e punës për pozitën e punës Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave.pdf

Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës- Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik në Shëndetësi

 • Shkarko

  Lista përfundimtare të kandidatëve për pozitën e punës- Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik në Shëndetësi.pdf

Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës Drejtor i Departamentit Ligjor

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e kandidatëve për pozitën e punës Drejtor i Departamentit Ligjor.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidateve për poziten asistent në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e velëresimit të kandidateve për poziten asistent në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm.pdf

Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për asistent në DFSHP

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e vlerësimit të kandidatëve për asistent në DFSHP.pdf

Lista me kandidatët fitues pas zbatimit të vendimit të KPMSHCK, Specialist të Shëndetësisë-Mjekësisë

 • Shkarko

  Njoftim- Lista me kandidatët fitues pas zbatimit të vendimit të KPMSHCK, Specialist të Shëndetësisë-Mjekësisë.pdf

Konkursi për pozitën Mjek në Njësinë Shëndetësore të Burgut në Gerdovc

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Mjek në Njësinë Shëndetësore të Burgut në Gerdovc.pdf

Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror

 • Shkarko

  Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror.pdf

Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave

 • Shkarko

  Konkursi-Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave.pdf

Publikimi i rezultateve të konkursit-Punëtor teknik

 • Shkarko

  Publikimi i rezultateve të konkursit-Punëtor teknik.pdf

Publikimi i rezultateve - Recepcionist

 • Shkarko

  Publikimi i rezultateve - Recepcionist.pdf

Konkurs për pozitën Infermier NjShB-DShB Gjilan

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Infermier NjShB-DShB Gjilan.pdf

Vendim për anulimin e konkurseve për DSISh

 • Shkarko

  Vendim për anulim të konkursit.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Planifikimit Strategjik Shëndetësor

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit Strategjik Shëndetësor.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Mbikëqyrjes së Funksionimit Operativ të SISh

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Mbikëqyrjes së Funksionimit Operativ të SISh.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Farmacisë

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Farmacisë.pdf

Rezultatet përfundimtare të konkursit për specializantë

 • Shkarko

  Rezultatet përfundimtare të konkursit për specializantë.pdf

Konkursi për pozitën - Drejtor i Departamentit të Zhvillimit Strategjik

 • Shkarko

  Konkursipër pozitën Drejtor i Departamentit të Zhvillimit Strategjik.pdf

Konkursi për pozitën-Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit.pdf

Konkursi për pozitën-Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave.pdf

Konkursi për pozitën-Drejtor i Departamentit të SISh

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Drejtor i Departamentit të SISh.pdf

Konkurs për pozitën-Drejtor i Departamentit Ligjor

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Drejtor i Departamentit Ligjor.pdf

Anulimi i konkursit për pozitën- Zyrtar për Logjistikë

Anulimi i Konkursit për pozitën- Zyrtar i lartë për koordinim të politikave

 • Shkarko

  Anulimi i Konkursit për pozitën- Zyrtar i lartë për koordinim të politikave.pdf

Konkurs për pozitën- Recepcionist

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Recepcionist.pdf

Konkurs për pozitën- Puntontor teknik-Depo e Farmacisë

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Puntontor teknik-Depo e Farmacisë.pdf

Konkurs për pozitën- Asistent administrativ DFShP

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Asistent administrativ DFShP.pdf

Konkurs për pozitë- Asistent Administrativ ZSP

Konkursi për pozitën- Analist i Lartë i TI-së për Siguri

 • Shkarko

  Analist i Lartë i TI-së për Siguri.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme.pdf

Konkurs për pozitën- Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

 • Shkarko

  Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave.pdf

Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa.pdf

Zyrtar për Logjistikë 1

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar për Logjistikë 1.pdf

Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare.pdf

Anulimi i konkursit për Infermier NJShB në Gjilan

 • Shkarko

  Anulimi i konkursit për Infermier NJShB në Gjilan.pdf

Konkursi-Zyrtar për shëndetësi

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për shëndetësi.pdf

Konkursi-Zyrtar i shëndetit të nënës dhe fëmiut

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar i shëndetit të nënës dhe fëmiut.pdf

Anulim i konkursit-Infermier NJShB-Gjilan

 • Shkarko

  Anulimi i konkursit-Infermier NJShB-Gjilan.pdf

Rezultatet nga Konkursi për Shkollim Specialistik- MD

 • Shkarko

  Rezultatet nga Konkursi për Shkollim Specialistik- MD.pdf

Infermier DSHB Gjilan

Njoftim për kandidatët që kanë fituar specializimin në kategorinë e parë

 • Shkarko

  Njoftim për kandidatët që kanë fituar specializimin në kategorinë e parë.docx

Lista përfundimtare e rezultateve të Konkursit për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e rezultateve të Konkursit për Shkollim Specialistik.pdf

Rezultatet për Inspektor Farmaceutik

 • Shkarko

  Rezultatet e vlerësimit për Inspektor Farmaceutik.pdf

Rezultatet për pozitën e punës- Terapeist i punës në I.S në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën e punës- Terapeist i punës në I.S në Shtime.pdf

Rezultatet e vlerësimit për Inspektor Shëndetësorë

 • Shkarko

  Rezultatet e Vlerësimit për Inspektor Shëndetësorë.pdf

Lista pas ankesave për grupin, Specialistë i Farmaceutikës

 • Shkarko

  Lista pas ankesave për grupin, Specialistë të Farmaceutikës.pdf

Konkurs për Shkollim Specialistik për doktorët e mjekësisë

 • Shkarko

  Konkurs- për Shkollim Specialistik për doktorët e mjekësisë.pdf

Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme të rekrutimit për grupin, Specialistë i Farmaceutikës

 • Shkarko

  Lista pas verifikimit paraprak për grupin, Specialistë Farmaceutikë.pdf

Rezultatet e përzgjedhjes nga thirrja e dytë për ripërzgjedhje të datës 12.09.2023

Konkurs për punëtor teknik në Depon Qendrore të Barnave

Rezultatet e konkursit për Infermier në NjShB në Gërdovc

Rezultatet përfundimtare për Shkollim Specialistik

Konkurs për Shkollim Specialistik

Konkursi - Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit- Avancim.pdf

Konkurs- Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun

 • Shkarko

  Konkurs- Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun- Avancim.pdf

Plotësim ndryshimi i listës së ngushtë pas shqyrtimit të ankesave - Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë

 • Shkarko

  Plotësim ndryshimi i listës së ngushtë pas shqyrtimit të ankesave - Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë.pdf

Lista e ngushtë për Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë

 • Shkarko

  Njoftimi- Lista e ngushtë Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë.pdf

Konkursi për Specialistë të Farmaceutikës

 • Shkarko

  Konkursi - Specialistë të Farmaceutikës.pdf

Përzgjedhja e kandidatit për pozitën e punës Psikiatër në NJSHB në Lipjan, Prishtinë dhe BSL

 • Shkarko

  Përzgjedhja e kandidatit për pozitën e punës Psikiatër në NJSHB në Lipjan, Prishtinë dhe BSL.pdf

Konkurs për Infermier në NjShB në Gërdovc

 • Shkarko

  Konkurs për Infermier në NjShB në Gërdovc.pdf

Konkurs për Asistent Administrativ në ZSP

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit për Komunikim me Publikun

 • Shkarko

  Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun.pdf

Njoftim rreth korrigjimeve teknike në rezultatet e Konkursit për specializim

Rezultatet e konkursit për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Rezultatet e konkursit për Shkollim Specialistik.pdf

Konkursi për Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë, Inspektor shëndetësor

 • Shkarko

  Konkursi për Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë, Inspektor shëndetësor.pdf

Konkurs për Ndihmës mjekësor

 • Shkarko

  Konkurs për Ndihmës mjekësor.pdf

Konkurs për Zyrtar për shërbime sociale

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për shërbime sociale.pdf

Konkurs për Zyrtar për buxhet dhe financa

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për buxhet dhe financa.pdf

Konkurs për Terapeist i punës

Njoftimi për nderprerje të procedures për drejtor ekzekutiv AKPPM-MSH

 • Shkarko

  Njoftimi për nderprerje të procedures për drejtor ekzekutiv AKPPM-MSH.pdf

Rezultatet për pozitën, Zyrtar i Depos në Institutin Special në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën, Zyrtar i Depos në Institutin Special në Shtime.pdf

Rezultatet për pozitën, Infermier në Institutin Special në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën, Infermier në Institutin Special në Shtime.pdf

Konkurs për Psikiatër

Konkursi i plotesuar për Specializime

Konkursi i plotesuar për Specializime

Në përputhje të plotë me UA 01/2023, Ministria e Shëndetësisë ka plotësuar konkursin e hapur për specializime me datë 08. 05. 2023, i cili është dashur të plotësohet në kategorinë II (KPSh) me dy komuna (Malishevë dhe Klinë), të cilat për shkak të një lëshimi teknik nuk ishin përfshirë.
Me që rekomandimi i Bordit për Shkollim Specialistik është plotësuar me datë11.05.23 dhe vendimi nga ana e Ministrit është nënshkruar me datën 11.05.23, konkursi ( i plotësuar) mbetet i hapur 15 ditë nga kjo datë.
 
Bashkëlidhur konkursi i plotësuar!
 

 • Shkarko

  Konkursi i plotesuar për Specializime.doc

Konkurs për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Konkurs për Shkollim Specialistik.doc

Konkurs për Zyrtar të lartë ligjor

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar i lartë ligjor.pdf

Konkurs për Zyrtar të lartë për buxhet dhe financa

 • Shkarko

  Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa.pdf

Konkurs për Analist të Lartë të Buxhetit

 • Shkarko

  Analist i lartë i buxhetit-konkursi.pdf

Konkurs për Specialist të Psikologjisë Klinike- Psikolog Klinik

Aplikacioni për punësim

Konkurs për Zyrtar të Depos

Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa.pdf

Konkurs për Infermier

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive qe nuk kanë kaluar

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive qe nuk kanë kaluar63439362.8203.docx

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 09.08.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 09.08.202263385834.1503.docx

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 05.08.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 05.08.202263329574.8064.docx

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 03.08.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës te infermierëve dhe mamive 03.08.202263264654.7774.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-6

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-663182424.7807.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-5

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-563150868.5842.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-3

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-363112525.1612.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-2

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-263067934.205.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-1

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) Lot-163033644.9069.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK)

 

Shkarko

Njoftim për dhënie të Kontratës (PShK) 62902066.2828.pdf

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë - Te Refuzuar

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë - Te Refuzuar62791572.8794.doc

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.10.2022

  

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.10.202262737336.8243.doc

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.10.202262681195.1571.doc

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 06.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 06.10.202262609234.5298.doc

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 04.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 04.10.202262533453.8794.doc

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë- Nuk kanë kaluar 11.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë- Nuk kanë kaluar 11.10.202262420919.3121.pdf

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 11.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 11.10.202262350417.3114.pdf

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 18.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 18.10.202262204025.3484.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 18.10.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 18.10.202262121807.6024.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 24.10.2022

  

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë-Nuk kanë kaluar 24.10.202262027107.1632.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 24.10.2022

  

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 24.10.202261932164.7788.docx

Njoftim për Kontratë DSPF

 

Shkarko

Njoftim për Kontratë DSPF61782850.5066.pdf

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 17.11.202261627561.5751.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 15.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 15.11.202261583002.4553.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 10.11.202261531113.9508.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 09.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 09.11.202261475700.6664.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.11.202261411740.2033.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.11.202261312550.9853.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 03.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 03.11.202261228052.4459.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.11.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.11.202239297959.1502.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.12.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 08.12.202261060482.5386.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.12.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 07.12.202260992004.7985.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 06.12.2022

 

Shkarko

Obaveštenje o položenom ispitu za diplomu medicinske sestre i babice 06.12.2022.60847278.2417.docx

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.12.2022

 

Shkarko

Njoftim për provim të licencës Bachellor te Infermierisë dhe Mamisë 02.12.202239342407.4353.docx

Rezultati nga konkursi për mjek në Dubravë

 

Shkarko

Rezultati nga konkursi për mjek në Dubravë59297031.2146.pdf

Njoftim për Kontratë - SPN

 

Shkarko

Njoftim për Kontratë58987481.7206.pdf

Kërkesë për Shprehje të Interesit - TOR

 

Shkarko

Kërkesë për Shprehje të Interesit - TOR58726436.0467.pdf

Kërkesë për Shprehje të Interesit - REOI

 

Shkarko

Kërkesë për Shprehje të Interesit - REOI58631677.6777.pdf

Njoftim për dhënje të Kontratës

 

Shkarko

Njoftim për dhënje të Kontratës58507002.9257.pdf

Konkurs për Psikolog

 

Shkarko

Konkurs për Psikolog55558516.2006.pdf

Rezultatet e konkursit për pozitën e punës Psikolog në NJSHB në Prizren

 

Shkarko

Rezultatet e konkursit për pozitën e punës Psikolog në NJSHB në Prizren55494642.9297.pdf

Konkurs për mjekë NjShB në Dubravë (2)

 

Shkarko

Konkurs për mjekë NjShB në Dubravë (2)55374224.5979.pdf

Konkurs për Infermier për NJShB në Gjilan (2) dhe NjShB në Dubravë (11)

 

Shkarko

Konkurs për Infermier për NJShB në Gjilan (2) dhe NjShB në Dubravë (11)55308969.6616.pdf

Konkurs për Psikolog Klinik NjShB në Dubravë (1)

 

Shkarko

Konkurs për Psikolog Klinik NjShB në Dubravë (1)55217140.5524.pdf

Konkurs për Drejtor Ekzekutiv në AKPPM

 

Shkarko

Konkurs për Drejtor Ekzekutiv në AKPPM55144275.5841.pdf