Ballina / Njoftime

Njoftime

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar 28.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për inermieri dhe mami të diplomuar- 03.10.2023.docx

Njoftim për Kontratë

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim provimi i dt. 20.09.2023, ora 8.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  4. Lista per publikim provimi i dt. 21.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  3. Lista per publikim provimi i dt. 20.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional data 22.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim i dt. 20.09.2023, ora 13.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim i dt. 20.09.2023, ora 10.30.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 21.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 19.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- Mjekë- 19.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për inf. & mami të diplomuar 19.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për kandidatët Mjekë - 18.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 18.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për kandidatët për laborant- 18.09.2023.doc

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 15.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për mami dhe infermieri- 14.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim me kerkesat ne plotesim.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  2. Lista per publikim provimi i dt. 13.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 12.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim profesional për infermieri dhe mami-14.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim provimi i dt. 13.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 11.09.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami- 07.09.2023.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_Communicable Diseases Surveillance and Early Warning System.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Upgrading module for electronic management.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Kosovo eHealth Feasibility Study Development.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Inf. & mami te diplomuar- 30.08.2023.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Architectural design and Supervision of civil works in 4 clinics.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 12_Patient Monitor.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 11_Intravascular ultrasound system.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 10_Digital Fluoroscopy System.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 9_Operating table (vascular surgery).pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 6_Spinal surgery table.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 4_3D fluoroscopy system.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 2_Neuroendoscope.pdf

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Letter of Acceptance_LOT 1 _Neurosurgery fluorescence microscope, Neuronavigation system, Ultrasonic aspirator.pdf

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  SPN_Renovation in NIPH and opereting rooms in vascular surgury neurosurgery clinics.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 24.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e kandidateve për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi profesional për infermieri dhe mami- 14.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi profesional për infermieri dhe mami- 10.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 10.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional për Infermieri dhe mami- 09.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami- 08.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami- 25.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Inf. & mami te diplomuar 08.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi i Profesional -31.07.23, ora 09.00.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 31.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 31.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional- 01.08.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 28.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - 28.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional -26.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 20.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional- infermieri dhe mami të diplomuar - 19.07.23.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Kandidatët për provim për datë 12 korrik 2023 _.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional- 18.07.2023.docx

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  Specific Procurement Notice_Ambulance for neonates.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional -11.07.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermieri dhe mami te diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Creation of Zoning in the Primary Health Care.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për provim të licencës

 

 • Shkarko

  Provim Profesional - Infermier dhe mami të diplomuar.docx

Njoftim për dhënie të Kontratës

 • Shkarko

  Contract Award Notice_Architectural design and Supervision of Renovation works in NIPH.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Njoftim për provim të licencës.docx

Njoftim për Kontratë

 • Shkarko

  SPN_Communicable Diseases Surveillance and Early Warning System.pdf

NJOFTIM NGA MSH PER IPSH LIDHUR ME SPECIALIZIMET

 • Shkarko

  Njoftim për Institucionet Private Shëndetësore lidhur me specializime.docx

Lista paraprake e OJQ-vë përfituese për mbështetje financiare

 • Shkarko

  Lista paraprake e OJQ-vë përfituese.pdf

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionistëve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë informon profesionistët shëndetësor se provimi i licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, do të mbahet me datë:  5,6,7,12,13,14,25 dhe 28 prill  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës48672287.6514.docx

Njoftim për provim të licencës

Divizioni për licencimin e profesionisteve shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë njofton kandidatët për provim të licencës Bachellor të Infermierisë & Mamisë, se provimi i licencës do të mbahet  me datë: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 28, dhe 29  mars  2023,  në orën 9.00, në objektin e  Ministrisë së Shëndetësisë.

Shkarko

Njoftim për provim të licencës49842140.7987.docx

Kërkesa për Shprehje të Interesit

Shkarko

Kërkesa për Shprehje të Interesit53001833.2632.docx

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36494091.5022.pdf

Njoftimi për Dhënje të Kontratës

Shkarko

Njoftimi për Dhënje të Kontratës36453374.6684.pdf

Njoftim për Kontratë

Shkarko

Njoftim për Kontratë36366388.7717.pdf

KOS NFM_ModularApproach_15 01 15

 

Shkarko

KOS NFM_ModularApproach_15 01 1549796453.2963.xlsx

KosovoHIVConceptNote15Jan15Ev3

 

Shkarko

KosovoHIVConceptNote15Jan15Ev349750819.3581.docx

Inputi II për Raportin e Progresit 2015 MSH

 

Shkarko

Inputi II për Raportin e Progresit 2015 MSH49655228.1231.doc

Analiza krahasuese e shpenzimeve, derivate- Janar-Dhjetor 2014-2015

 

Shkarko

Analiza krahasuese e shpenzimeve, derivate- Janar-Dhjetor 2014-201549605105.3596.xls

Shpenzimet e derivateve Janar-Dhjetor 2015

 

Shkarko

Shpenzimet e derivateve Janar-Dhjetor 201549550125.8649.xlsx

Njoftim për kontrate për aktivitetin e prokurimit “Equipment supply for the cardio surgery unit” me reference GoI MoH 13-2016

 

Shkarko

Njoftim për kontrate për aktivitetin e prokurimit “Equipment supply for the cardio surgery unit” me reference GoI MoH 13-2016 49492883.997.doc

CS Anglisht

 

Shkarko

CS Anglisht49327771.3304.docx

CS Serbisht

 

Shkarko

CS Serbisht49254728.3421.docx

Ftesë-për-Përfaqësimin-e-Shoqërisë-Civile-në-Mekanizmin-Koordinues-të-Kosovës

 

Shkarko

Ftesë-për-Përfaqësimin-e-Shoqërisë-Civile-në-Mekanizmin-Koordinues-të-Kosovës49189204.3017.docx

Njoftim për specialistët

Luten specialistët nga lista e mëposhtme, që të vijnë në MSh tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrim të kontratave, nga data 30.01.2017 duke filluar në ora 09:00.Me vete duhet të kenë:Licencen e punës, Letërnjoftimin, Xhirollogarinë bankare, Gjithashtu tabela përmban edhe emrat me të dhënat e specialistëve në tërësi me komentet e përfshira edhe për specialistët e lëmive stomatologjike. Për këta specialistë të lëmive stomatologjike mbetet në perspektivë të bëhet zgjidhje!

Shkarko

Njoftim për specialistët48903034.6952.xlsx

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Formulari duhet të plotësohet nga vetë specializanti në mënyrë elektronike dhe të sjellet në Zyrën e BQShS në MSh.

Kliko për shkarkim: Formulari i të dhënave për specializantët vollunter -25 05 2018

Specializantët duhet të sjellin me vete edhe kopjet e ID personale dhe kopjen e xhirrollogarisë bankare.

Për vëmendjen tuaj: Mbështetja financiare do të bëhet konform dispozitave ligjore në fuqi, vetëm për specializantët që nuk kanë të hyra nga burime të tjera.

Shkarko

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER48643205.4907.doc

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit

 

Shkarko

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit48303453.488.pdf

PSO Menagjim i insulinave

 

Shkarko

PSO Menagjim i insulinave48023496.3082.pdf

REKOMANDIME LIDHUR ME PARANDALIMIN E LISË SË MAJMUNIT

Rekomandimet lidhur me parandalimin e Lisë së majmunit, bazuar ne Këshilla të përkohshme për autoritetet e shëndetit publik lidhur me ngjarjet e verës gjatë shpërthimit të lisë së majmunëve në Evropë, 2022, Raport i përbashkët i Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Qendrën Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), 14 qershor 2022.

Shkarko

REKOMANDIME LIDHUR ME PARANDALIMIN E LISË SË MAJMUNIT47984277.4423.docx

Njoftim për profesionistët shëndetësorë

Njoftohen profesionistët shëndetësor të gjitha lëmive se aplikimi për provim të licencës, bëhet prej datës 1 deri më 7 të çdo muaj.

Branda kësaj kohe pranohen dokumentet e paraqitura për aplikim, ndërsa provimet organizohen pas dates 7, sipas grupeve të caktuara.

Shkarko

Njoftim për profesionistët shëndetësorë47487636.1049.doc

Udhëzues për COVID-19 për prindërit

 

Shkarko

Udhëzues për COVID-19 për prindërit47618954.1025.docx

Udhëzime për ofertuesit

 

Shkarko

Udhëzime për ofertuesit47428920.5675.docx

Njoftime për kontratën e furnizimit

 

Shkarko

Njoftime për kontratën e furnizimit47371579.9169.docx

Për komente, KD për sëmundje ngjitëse, final srb

 

Shkarko

Për komente, KD për sëmundje ngjitëse, final srb47508708.5443.docx

Për komente, 3 KD për semundjet ngjitese 16 07 2020

 

Shkarko

Për komente, 3 KD për semundjet ngjitese 16 07 202046827953.8186.docx

Plani Shtetëror i Vaksinimit kundër Covid-19

 

Shkarko

Plani Shtetëror i Vaksinimit kundër Covid-1946707354.6012.pdf

ENG- US-Tubimet 1.14

 

Shkarko

ENG- US-Tubimet 1.1446650455.3678.doc

ENG- Udhezues-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.14

 

Shkarko

ENG- Udhezues-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.1446604635.2291.doc

ENG- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.14

 

Shkarko

ENG- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.1446553578.0468.docx

ENG- HOREKA 1.14

 

Shkarko

ENG- HOREKA 1.1446511018.3184.docx

ENG- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.14

 

Shkarko

ENG- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.1446464362.0346.docx

ENG -Aviacioni 1.14

 

Shkarko

ENG -Aviacioni 1.1442556845.6868.doc

ENG – US Dasmat 1.14

 

Shkarko

ENG – US Dasmat 1.1442276394.7185.docx

ENG – US Transporti publik 1.14

 

Shkarko

ENG – US Transporti publik 1.1442202348.5472.docx

ENG – UP Burgjet versioni 1.14

 

Shkarko

ENG – UP Burgjet versioni 1.1442147263.8438.docx

ENG – Arsimi Verzioni 1.14

 

Shkarko

ENG – Arsimi Verzioni 1.1442096107.8242.doc

SRB-UP-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.14

 

Shkarko

SRB-UP-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.1442018637.0071.docx

SRB-UP-Gastronomia 1.14

 

Shkarko

SRB-UP-Gastronomia 1.1441888040.6937.docx

SRB-Tubimet 1.14

 

Shkarko

SRB-Tubimet 1.1441807275.4221.docx

SRB- BiznesetOJQAdministrata PublikeSherbimet personale 1.14

 

Shkarko

SRB- BiznesetOJQAdministrata PublikeSherbimet personale 1.1441748040.6831.docx

SRB – Udhëzues i përgjithshëm i perditesuar 1.14

 

Shkarko

SRB – Udhëzues i përgjithshëm i perditesuar 1.1441694490.8914.docx

SRB – US Transporti publik 1.14

 

Shkarko

SRB – US Transporti publik 1.1441592253.0469.docx

SRB – UP Burgjet 1.14

 

Shkarko

SRB – UP Burgjet 1.1441519805.1194.docx

SRB – Aviacioni 1.14

 

Shkarko

SRB – Aviacioni 1.1441465321.3113.docx

SRB – Arsimi Verzioni 1.14

 

Shkarko

SRB – Arsimi Verzioni 1.1441412779.5067.docx

SER – Dasmat 1.14

 

Shkarko

SER – Dasmat 1.1441352336.2005.docx

Shqip- US -Tansport Publik versioni 1.14

 

Shkarko

Shqip- US -Tansport Publik versioni 1.1441293257.2407.docx

Shqip- UP për Institucionet e Kujdesit Shëndetësor vers. 1.14

 

Shkarko

Shqip- UP për Institucionet e Kujdesit Shëndetësor vers. 1.1441215151.863.docx

Shqip- UP Horeka 1.14

 

Shkarko

Shqip- UP Horeka 1.1441126591.3298.docx

Shqip- UP Burgjet versioni 1.14

 

Shkarko

Shqip- UP Burgjet versioni 1.1441047127.0559.docx

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar Aviacioni 1.14

 

Shkarko

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar Aviacioni 1.1440988647.1275.doc

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.14

 

Shkarko

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.1439919958.0721.docx

SHQIP- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.14

 

Shkarko

SHQIP- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.1439849169.8083.docx

Shqip- Arsimi Verzioni 1.14

  

Shkarko

Shqip- Arsimi Verzioni 1.1439763902.4331.doc

Shqip- US Dasma 1.14

 

Shkarko

Shqip- US Dasma 1.1439678839.6793.docx

Shqip – Tubimet 1.14

 

Shkarko

Shqip – Tubimet 1.1439613497.7483.docx

Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë

 

Shkarko

Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë39549050.9813.pdf

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME VETFINANCIM

Njoftohen specializantët e kategorisë me vetëfinancim se nënshkrimi i aneks-kontratave për financim të shkollimit specialistik nga kategoria e subvencioneve fillon nga data 28 shtator 2022, në Ministri të Shëndetësisë, sipas orarit të bashkëngjitur:

Shkarko

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME VETFINANCIM39486505.9213.docx

IPSH të Licencuara 2017-2022

 

Shkarko

IPSH të Licencuara 2017-202239391897.5984.xlsx

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME SUBVENCIONE

Njoftohen specializantët e Stomatologjisë dhe Psikologji Klinike të  kategorisë me subvencione se,  nënshkrimi i aneks-kontratave  do të bëhet me datën 03 tetor  dhe 04 tetor 2022, në Ministri të Shëndetësisë, sipas orarit të bashkëngjitur:

Shkarko

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME SUBVENCIONE38906363.1184.docx